ActivO

מחולל האוזון אקטיבו הינו מכשיר לטיהור ריחות המוביל בעולם בתחום טיהור אוויר. המכשיר הינו גנרטור נייד המיועד לשימוש על ידי אנשי מקצוע ואנשי
תחזוקה של מבנים.

המכשיר מיועד לנטרל ריחות עשן, עובש טחב, צבע, ביוב ועוד תוך זמן קצר.
אקטיבו הינו מכשיר טיהור ריחות בעל פטנט ייחודי הפועל בטכנולוגיה של פריקה דיאלקטרית. המכשיר יכול לפלוט רמת אוזון של 12,000 מ"ג לשעה בתנאי סביבה רגילים.
רמת ריכוז גבוהה זו, הינה אידיאלית במיוחד בטיפול בבתים ובמבנים עם נזקי אש, בהם ידוע כי הטיפול המיטבי מושג בעזרת ריכוזים גבוהים של אוזון.

טיהור האוויר - תהליך היישום

תהליך היישום דורש לפנות תחילה אנשים, חיות, צמחים פריטים המכילים גומי טבעי מאזור הטיפול.
יש לבחור את זמן הפעולה הנחוץ לייצור האוזון בהתאם לגודל החדר (עד 50 שעות עבודה במכשיר אקטיבו, ובמכשירי פנתר, זמן הייצור המקסימלי הוא שעה, כאשר ניתן בהחלט לתת טיפול לזמנים קצרים יותר).

הפעלת המכשיר
כאשר המכשיר מופעל, מהבהב אור צהוב המתריע בפני המפעיל לפנות את החדר לפני ייצור האוזון.
כאשר מתחיל בייצור האוזון מופעל זמזם וסירנה המופסקים לאחר 10 שניות.
כאשר הטיפול הושלם האור המהבהב כבה ועל צג המכשיר כתוב כי הטיפול הושלם.
יש לאוורר את החדר לאחר הטיפול.

טיהור אוויר וסילוק ריחות רעים בבתי מלון:
יעיל לשימוש אנשי מחלקת משק הבית והאחזקה בבתי מלון להסרת ריחות מחדרים גדולים ומזוהמים על ידי עשן הסיגריות, מניעת ריחות באולמות ושטחי אחסון, טיהור חדרי אשפה, דחסניות זבל וחדרי ציוד.
כיום עשרות בתי מלון כבר משתמשים במחוללי האוזון שלנו ומביעים שביעות רצון גבוהה.

כללי זהירות
האוזון יכול להשפיע לרעה על הצמחים בתוך מבנה, וחומרים כגון גומי, ציפוי חוטי חשמל, בדים ועבודות אמנות המכילים צבעים רגישים ופיגמנטים, על כן מומלץ לפנות החדרים בטרם הפעלת המכשיר

EC Family
ה- EC הם גנרטורים נייחים השייכים למשפחת מחוללי האוזון הנייחים המובילים בעולם בתחומם. המחוללים, פותחו ותוכננו לעבוד באופן רציף לאורך זמן תוך יעילות ואמינות גבוהה.

ליבת המכשירים מוגנת על ידי פטנט בארצות הברית, והיא בעלת יכולת הפקת אוזון ברמות גבוהות ביותר, המנטרלות זיהומים וריחות קשים כמו אלו המגיעים ממכוני ביוב, חדרי זבל, חדרי דחסניות, חדרים להפרדת ובורות ביוב.

מכיוון שהאוזון מתפרק ביולוגית משפחת מחוללים זו אידיאלית לצורכי חיטוי וטיהור אוויר, גם בבתי עסק לייצור מזון בשרי, דגים. במפעלים כימיים ניתן לחבר את יחידות מחוללי האוזון EC למערכות האוורור הקיימות ובכך לפרק ריחות רעים הנפלטים לאוויר ולמנוע זיהום סביבתי .

תקנים

כל רכיבי משפחת EC תואמים את תקניUL ו- CSA.

 

תגיות: סילוק מפגעי טחב, סילוק מפגעי סרחון, סילוק מפגע סרחון, סופג ריחות